Na pomedzí Tríbeča a Pohronského Inovca leží dedinka Topoľčianky, bohatá na pamiatky a zaujímavosti. Na okraji krásneho anglického parku privíta návštevníkov dupot ušľachtilých koní a len čo sa trochu rozhliadnu, odkryjú sa pred nimi rozprávkové zámky, to hneď jeden vedľa druhého. V tieni prastarých stromov ich pôvabne zamotajú chodníčky, lúky a aleje, s voľne sa pohybujúcimi pávmi, labuťami a jazierkami plnými rýb a vinohrady po stráňach dajú znať, že človek vstúpil do úrodného kraja vínnej révy. Pre deti i dospelých sú malebné Topoľčianky ako rozprávka, ktorú radi čítajú zas a znova.